Vidspriegums

Lai apskatītu produktu katalogus, nepieciešams PDF lasītājs Adobe Reader.

 

Vidsprieguma tehnikas katalogs 2018-2019 Vidsprieguma katalogs 2018-2019 (PDF)

Katalogā ietvertās produktu grupas - transformatori, kompaktās transformatoru apakšstacijas, slēgiekārtas, atdalītājslēdži un vakuumslēdži, pārsprieguma novadītāji, izolatori, mērmaiņi, sprieguma stabilizatori un pastiprinātāji, alumīnija profili, pārnēsājamais zemējums un sprieguma indikatori, pieslēgšanas adapteri.

 

 

 

 

 

RAŽOTĀJU KATALOGI

TRANSFORMATORI | IZOLATORI | SLĒGIEKĀRTAS | JAUDAS UN AIZSARDZĪBAS SLĒDŽI | MĒRMAIŅI | SPRIEGUMA STABILIZĀCIJA | PĀRSPRIEGUMA NOVADĪTĀJI | PĀRNĒSĀJAMAIS ZEMĒJUMS | KTA | KTA KOĢENERĀCIJAS STACIJU PIEMĒRI | CITI AKSESUĀRI

 

TRANSFORMATORI

 

IZOLATORI

FCI - Izolatoru katalogs (EN)

 

SLĒGIEKĀRTAS

SIEMENS - Switchgear 8DJH - (ENG) | (RUS)

 

JAUDAS UN AIZSARDZĪBAS SLĒDŽI

 

MĒRMAIŅI

KPB INTRA - Mērmaiņu sortiments - (Video)

KPB Intra - Kā pareizi izvēlēties mērmaiņus pēc to parametriem (prezentācija) (LV)

KPB Intra - Spriegummaiņi un strāvmaiņi (vidsprieguma mērmaiņi) (LV) (Šie mērmaiņi nepieciešami vidsprieguma tīkla sistēmas aizsardzībai un elektrisko vērtību mērīšanai. Tie ir paredzēti līdz 40.5 kV augstam spriegumam un lietojami kā iekštelpās, tā ārtelpās. Visi mērmaiņi atbilst IEC 60044-1, IEC 60044-2, ČSN EN 60044-1, ČSN EN 60044-2, GOST 1983-89, GOST 15150 un DIN 42600/1983 standartiem.)

 

PĀRVADES LĪNIJU SPRIEGUMA STABILIZĀCIJA

ENSTO - Sprieguma pastiprinātājs - (LAT)

MAGTECH - Sprieguma pastiprinātājs - prezentācija - (LAT)

MAGTECH - Sprieguma pastiprinātājs - vidsprieguma līnijas - (ENG)

MAGTECH - Sprieguma pastiprinātājs - zemsprieguma līnijas - (ENG)

 

PĀRSPRIEGUMA NOVADĪTĀJI

ABB - Pārsprieguma novadītāji - (ENG)

ABB - Pārsprieguma novadītājs POLIM-D - (ENG)

SIEMENS - Pārsprieguma novadītāji 3EK4 līdz 40.5 kV - (ENG)

SIEMENS - Pārsprieguma novadītāji 3EK7 līdz 72.5 kV - (ENG)

 

PĀRNĒSĀJAMAIS ZEMĒJUMS

RAGNAR STÅLSKOG AB - Pārnēsājamais zemējums, sprieguma indikatori (LV)

 

KOMPAKTĀS TRANSFORMATORU APAKŠSTACIJAS (KTA)

ZPUE - Kompaktās transformatoru stacijas - (ENG)

 

KTA KOĢENERĀCIJAS STACIJU PIEMĒRI

Nepieciešamie risinājumi tiek izstrādāti pēc klienta pieprasījuma.

 

CITI AKSESUĀRI

CELLPACK - Produktu katalogs (ENG)

CELLPACK - Cellplux katalogs (EN)

CELLPACK - AMX sveķu pildīšanas sistēma (LV)  (RUS)

GORNY - Aparātspaiļu katalogs (EN)

LOTUS TIMBER - Koka stabi - (ENG)