SONEL MRU zemējuma kontūra pretestības mēriekārtas.

Sonel MRU sērijas mēriekārtas paredzētas zemējuma kontūru pretestības mērīšanai.

Zemējuma pretestības mērījumi būtiski atšķiras no citiem veiktajiem mērījumiem. Tie prasa padziļinātas zināšanas par zemējuma sistēmas konstrukciju, rezultātiem kas radušies mērījumu laikā, mērīšanas metodēm, sarežģījumiem un problēmsituācijām kas var rasties dažādu ārēju faktoru ietekmē. Personām kas veic testus un mērījumus zemējumu sistēmām jābūt atbilstošām zināšanām un atbilstošām mēriekārtām.

Literatūra par zemējuma kontūra pretestības mērīšanas metodēm - ( ENG )

Zemāk norādītajā tabulā salīdzināta Sonel MRU mēriekārtu funkcionalitāte:

SONEL produktu salīdzinošā tabula!

Mēriekārtu dati:

MRU-10 - ( PDF )

MRU-21 - ( PDF )

MRU-30 - ( PDF )

MRU-120 - ( PDF )

MRU-200 - ( PDF )

MRU-200GPS - ( PDF )

MRU - 30 mēraparāts ar komplektā iekļauto aprīkojumu! Iegādājies SLO Latvia!