Pagarināti mikroģeneratoru sertifikāti

SLO Latvia sadarbībā ar "SMA SOLAR TECHNOLOGY AG" piedāvā iegādāties sertificētus mikroģeneratorus!

Saskaņā ar AS „Sadales tīkls” 2015. gada 06. marta kārtību SAD_K101 „Mikroģeneratoru pieslēgšanas kārtība AS„Sadales tīkls” elektrotīklam un pamatprasības to ekspluatācijai”, pamatojoties uz mikroģeneratora inventora tipa novērtēšanas rezultātiem, tikuši pagarināti sertifikāti mikroģeneratoriem:

-          SMA Solar Technology AG SB 3300; SB 3800 ( PDF )

-          SMA Solar Technology AG STP 5000TL-20, STP 6000TL-20, STP 7000TL-20, STP 8000TL-20, STP 9000TL-20, STP 10000TL-20, STP 12000TL-20 ( PDF )

Mikroģeneratori

Mikroģenerators ir elektroenerģijas ražošanas iekārta ar darba strāvu līdz 16A, kas paredzēta uzstādīšanai klienta elektroietaisē paralēlā darbā ar zemsprieguma sadales elektrotīklu. Lai mikroģeneratora paralēla darbība neradītu traucējumus klienta elektrotīklā un publiskajā elektrotīklā, ir svarīgi izvēlēties sertificētu, Eiropas standartu prasībām atbilstošu mikroģeneratora invertoru, mikroģeneratora uzstādīšanu uzticēt sertificētam elektrospeciālistam un mikroģeneratora uzstādīšanu saskaņot ar AS “Sadales tīkls”. Mikroģeneratora un publiskā elektrotīkla paralēlā darba režīmā klienta elektrotīkls ir pastāvīgi pieslēgts publiskajam elektrotīklam un tiek nodrošināta divvirzienu elektroenerģijas apmaiņa un uzskaite starp klienta elektrotīklu un publisko elektrotīklu. Lai mikroģeneratora invertors tiktu atzīts AS "Sadales tīkls", tam jāatbilst standarta LVS EN 50438 "Prasības mikroģeneratoru pievienošanai paralēli publiskajiem zemsprieguma tīkliem" prasībām un jānodrošina iespēja iestatīt AS "Sadales tīkls" noteiktos tīkla aizsardzības iestatījumus.

Detalizētāka informācija: https://www.sadalestikls.lv/lat/klientiem/pieslegumi/mikrogeneratoru_pieslegums/mikrogeneratora_piesleguma_ierikosana/

 

Vairāk informācijas uzzināsiet sazinoties ar mūsu tirdzniecības pārstāvjiem: pa tālruni:  +371 67114444 vai e-pastu:  info@slo.lv